Fredrik_Melby_Effera_0186 (1).jpg

Effera landet ny rammeavtale

Effera får levere IT-konsulenttjenester til offentlig sektor på Sørlandet de neste fire årene.

På bildet over: Fredrik Melby, leder av Effera Digital, kan glede seg over å ha inngått en ny stor rammeavtale.

Det er klart etter Effera nylig vant en rammeavtale med Offentlig fellesinnkjøp i Agder (OFA). Avtalen omfatter Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og de aller fleste kommunene på Agder, inkludert nye Kristiansand.

- En bekreftelse på at vi er et attraktivt selskap med attraktiv kompetanse, sier Fredrik Melby, leder for Effera Digital, om kontrakten.

For Effera betyr avtalen at selskapet er kvalifisert til å levere tjenester innen områdene arkitektur, prosjektledelse og systemutvikling og integrasjon.

AGDER ENERGI OG SKATTEETATEN

- Fra før har vi en tilsvarende avtale med Agder Energi, og vi har leveranser til Skatteetaten i Grimstad. Dermed er Effera godt posisjonert i alle de tre store innkjøpsmiljøene for IT-tjenester på Sørlandet. Det er vi svært godt fornøyd med, sier Melby.

Alle avtalene er nye av året, og et resultat av målrettet arbeid for å få innpass i spennende virksomheter med høyt fokus på IT.

- Det offentlige skal i gang med spennende prosjekter for å utvikle nye løsninger og innbyggerportaler. Sånt passer vår kompetanse godt. Gjennom digitalisering vil vi bidra til å gjøre det offentlige mer effektivt, sier Melby.

Avrop på avtalene øker aktivitetsnivået i Effera, og skaper behov for flere folk.

- Vi søker stadig etter gode utviklere, og akkurat nå trenger vi noen flere hoder. Ta gjerne kontakt om du ønsker å jobbe hos oss, sier Melby.

2. oktober 2018