news-digin-large.jpg

Digin med ny kommunikasjonsplattform

Effera Digital har levert ny kommunikasjonsplattform til Digin.

Digin er en ledende næringsklynge for IKT-bedrifter på Sørlandet. Klyngen består av over 75 små og store virksomheter som driver med utvikling, er opptatt av IKT i egen bedrift, av det offentlige og akademia. Digin sin visjon er å gjøre Sørlandet best på digitale løsninger.

Digin ønsket en ny og mer profesjonell plattform hvor de kunne kommunisere mer effektiv med medlemsbedrifter og andre interesserte. Det var også viktig for dem å enkelt kunne legge ut informasjon om nye arrangementer, nyheter m.v. 

Effera leverte i den forbindelse analyse, design, rådgivning, utvikling og drift av en ny plattform for Digin. Plattformen ble levert på EPiServer CMS med det resultat at Digin nå enkelt kan dele informasjon til medlemmer og brukere av digin.no.

5. mars 2017