Bekkelaget Renseanlegg Stor

Effera Insight i produksjon i Bekkelaget renseanlegg

Bekkelaget Renseanlegg dobler rensekapasiteten. Effera Insight er med på laget.

Oslo VAV er byggherre når Bekkelaget Renseanlegg utvider rensekapasiteten fra 270 000 til 490 000 mennesker, et prosjekt på totalt 2,74 Milliarder NOK som gjør dette til Norges største miljø prosjekt.

Effera og vår nye plattform Effera InsightTM leverer her en total løsning til byggherre (Oslo VAV), Ossa (ansvarlig for fjellarbeider) og AF Gruppen (ansvarlig for innredning).

Leveransen består av adgangskontroll, adkomstkontroll, trafikkstyring, brannalarm, ventilasjon styring basert på gassmålinger og UHF kommunikasjon.
Prosjektet vil stå klart i 2020.

28. februar 2017