Maskinfører-
verifikasjon

Maskinførerverifikasjon skal bidra til å forhindre alvorlige ulykker med anleggsmaskiner ved å automatisk verifisere føreres kompetanse og maskinens tilstand før maskinen tas i bruk i arbeidet.

Maskinførerverifikasjon

Helautomatisert løsning for verifikasjon av sikkerhetsbarrierer for anleggsmaskiner

  • Enkel oversikt over status på gjeldende sakkyndig kontroll og når neste kontroll skal utføres for den enkelte maskin.
  • Enkel oversikt over hvilke sertifikater og dokumentert sikkerhetsopplæring den enkelte maskinfører innehar.
  • Integrert sikkerhetsopplæring for maskinførere som har gyldig sertifikat, men mangler dokumentert sikkerhetsopplæring for den enkelte maskin.

Nasjonale registre

Løsningen er koblet mot SFS maskinregister for innhenting av sikkerhetskrav for maskinfører til den enkelte maskin (krav til sertifikat og dokumentert sikkerhetsopplæring) samt gjeldende status for sakkyndig kontroll og dato for neste kontroll.

Løsningen har en toveis kommunikasjon med SFS kompetanseregister for å hente ut status på gjeldende sertifikat og dokumentert sikkerhetsopplæring for den enkelte maskinfører. SFS kompetanseregister vil automatisk oppdateres ved godkjent sikkerhetsopplæring.

Hendelsesvarsling

Løsningen sikrer automatisert varsling på e-post til valgte personer dersom definerte hendelser skulle inntreffe som:

  • Det avlegges en ikke-godkjent alkoholtest.
  • Det varsles om ikke-godkjent sakkyndig kontroll på en maskin.
  • Nødstart aktiveres på en maskin.


Offline-funksjonalitet

Løsningen vil være fullt operativ og helautomatisert i områder uten internettforbindelse.

  • Maskinfører kan identifisere seg og bli verifisert for start av maskin, uavhengig av internettforbindelse.
  • Maskinfører kan gjennomføre manglende sikkerhetsopplæring direkte i maskin, uavhengig av internettforbindelse.

Løsningen i bruk

Smidig prosess for maskinfører

  • Enkel og intuitiv prosess for identifisering og verifisering.
  • Brukergrensesnittet gir enkle og forståelige tilbakemeldinger til maskinfører underveis i prosessen.


Start Effera Insight appen på mobiltelefon

Plassér mobiltelefon på leseplate for verifikasjon

Utfør blåseprøve på alkotestenheten

Maskinen kan startes når appen fremviser et godkjent resultat av verifikasjonen

Insight Appen

En digital assistent som informerer maskinfører gjennom verifikasjonsprosessen. Appen er tilgjengelig på norsk og engelsk språk.

Kompetanseskjermen

Oversikt over egen kompetanse

Maskinfører får en enkel oversikt over sine sertifikater og hvilke maskiner det er gjennomført sikkerhetsopplæring på.

Gjennomfør sikkerhetsopplæring

Bruker kan gjennomføre sikkerhetsopplæring på en valgt maskinmodell ved behov.

Sikkerhetsopplæringen kan gjennomføres på PC/Mac, nettbrett eller mobil.

1. Se gjennom opplæringsvideo.

2. Besvar spørsmål

3. Se resultat av opplæring
Start opplæring

Opplæring i maskin

Ved manglende sikkerhetsopplæring vil maskinfører få anledning til å gjennomføre opplæring direkte i maskinen.

Maskininstallasjon

Kontrollenhet

Kontrollenheten monteres i maskinen og sammenkobler alle tilhørende enheter.

Benytt Insight applikasjonen for å konfigurere hvilken maskin enheten installeres i.

GPS posisjon

Kontrollenheten er utstyrt med GPS som kontinuerlig rapporterer maskinens posisjon under bruk. Geofence kan automatisere inn- og utsjekk fra anleggsplass ved å benytte seg av GPS-lokasjonen.