Maskinvedlikehold

Vi optimaliserer samspillet mellom mennesket, programvare og maskinvare gjennom brukervennlige applikasjoner. Vi organiserer stordata og tilgjengeliggjør det som gir verdi for våre kunder til å ta riktige avgjørelser for selskapet, ansatte og miljøet.

Få full kontroll over maskinparken og iverksett tiltak når det er nødvendig.
Gi kvalifisert personell oppgaver rett på mobilen, og få full oversikt over historikk, avvik og status.

Maskinvedlikehold

Vi effektiviserer vedlikeholdssystemer for maskinparken ved å hente data fra de ulike maskiner og tilgjengeliggjør det som gir verdi gjennom vårt API.

Vår løsning er tilpasset mobil og er enkel å bruke for alle, uavhengig av disiplin. Mobilen blir et verktøy som minner om forestående oppgaver og hjelper med å håndtere saker som blir lagt til oppgavelisten, samtidig som all detaljert vedlikeholdshistorikk blir lagret.

Driftstimer eller vedlikeholdsklokke

Velg om oppgaver skal utføres etter driftstimer, kjørelengde eller faste tidsintervaller. Vi bruker samme standard som de store maskinprodusentere og tilgjengeliggjør det som gir verdi gjennom vårt API.

Visualisering av oppgaver

Vår løsning gjør det raskt og enkelt å bygge sjekklister og vedlikeholdsrutiner. Løsningen tillater bruk av bilder, piler og tekst for å forklare hvordan de ulike oppgavene skal utføres.

Gode beskrivelser medfører mindre opplæring, økt effektivitet og økt sannsynlighet for at oppgavene utføres korrekt.

Avvik

Rett person mottar en oppgave umiddelbart når et avvik blir meldt inn. Feil som oppdages ved utførelse av en sjekkliste kan meldes inn, gjerne med et bilde som et vedlegg. Vår løsning setter sikkerheten i høysetet og sikrer at alle avvik blir håndtert.

Historikk

Vår løsning lagrer alle historiske data og kan tilgjengeliggjøres ved behov, enten det er for HMS-ansvarlig, garantisaker, ulykker eller krav om regulatorisk dokumentasjon.

Dashboard

Full oversikt over siste hendelser, oppgaver som er forfalt og innmeldte saker.

Personlig oppgaveliste

Få full oversikt over personlige oppgaver og sjekkelister, lett tilgjengelig i vår app. Oversikten er knyttet til den enkelte og den enkeltes stilling/disiplin.

Appen har full funksjonalitet i områder uten dekning og er enkel å både bruke og forstå. Vår løsning viser også oversikt over oppgaver basert på din lokasjon, og er svært nyttig for dem som beveger seg mellom ulike områder og prosjekter. .

Merverdi

Automatisk delegering av oppgaver gir redusert administrasjonskostnader.

Automatisk lagring av historiske data som sirker nødvendig dokumentasjon.

Økt effektivitet på utførelse av de ulike oppgaver.

Full synlighet i hele organisasjonen.

Alle feil og avvik blir rapport og håndtert effektivt.