Slik skaper du gode brukeropplevelser

De beste digitale produktene byr på gode brukeropplevelser, som gir nytteverdi for brukeren og skaper verdier for selskapet.

Verdens største selskaper bruker enorme ressurser på å designe gode brukeropplevelser. De setter en standard som andre selskaper må prøve å leve opp til.

- Vi er blitt vant til at alt er enklere og mer lettforståelig enn før. Vi forventer at en nettside eller app skal gi oss akkurat det vi er på jakt etter – at selskapet skal vite hva vi vil, nesten før vi vet det selv. Ellers går vi et annet sted, der vi blir forstått og får det vi trenger, sier Ole-Marius Mathiassen.

Han er en av tre UX-designere i Effera. UX er en forkortelse for User Experience, altså brukeropplevelse. Effera er et av få selskaper som har spesialisert seg på UX-design.

- Effera har både designere og UX-designere. Det gjør at vi kan ta nettsider og applikasjoner et hakk videre. Digitale produkter skal ikke bare se bra ut, men også skape nytteverdi, sier Mathiassen.

I Effera ser man direkte sammenheng mellom brukeropplevelse og et selskaps suksess.Og tankegangen støttes av undersøkelser fra USA, som viser at design bidrar til raskere vekst. En sammenlikning mellom selskaper drevet av design, og selskaper som ikke er drevet av design, viser at de designdrevne selskapene er mer enn 200 prosent større enn jevnaldrende selskaper som ikke har samme fokus.

- Digitalisering av alle bransjer gir oss stadig mer informasjon om hva kundene og brukerne vil ha. Disse dataene må vi utnytte, ikke bare for å lage best mulig produkter og tjenester, men også nettsider og applikasjoner. Design og UX-design bør stå sentralt i din forretningsstrategi, sier Ivan Mæland, UX-designer i Effera.

Gjør som Google

UX-design handler alltid om å sette brukeren først. Mange er mest opptatt av hva firmaet skal med nettsiden, men det er først når du skjønner hva brukeren trenger, at du har forutsetninger for å lage en god nettside eller applikasjon.

- Hvilke behov har kundene dine? Hva ønsker de å bruke dine digitale produkter til? Dette er de grunnleggende spørsmålene vi stiller når vi skal utvikle digitale produkter, sier Heidi Skaar, også hun UX-designer i Effera.

Google trekkes ofte fram som det klassiske eksemplet på godt UX-design. Selskapet har en klar forståelse av at brukerne kun skal én ting: Søke.

- Google har kanskje verdens kjedeligste design, og nesten ingen funksjonalitet utover det alle kommer for å gjøre, nemlig å søke. Google har ingen meny hvor du finner bilde av selskapets hovedkontor, ingen liste over styremedlemmer og ansatte med telefonnummer og epostadresser, eller nyheter fra selskapet. Google har – til det ekstreme – tatt hensyn til hva brukeren er interessert i, sier Skaar.

En av de store utfordringene for UX-designerne er å få selskapets ledelse til å forstå nødvendigheten av å sette brukeren i sentrum. Løsningen er ofte å vise gevinstene som gode brukeropplevelser utløser.

- Om vi lykkes, så skaper vi et produkt som mange vil bruke, som mange synes er fantastisk og som de snakker godt om. Vi unngår å utvikle ting som folk ikke har behov for, og som kun oppfattes som støy. Til slutt sitter vi kanskje igjen med et annet produkt enn vi trodde vi skulle lage, men som er det brukerne faktisk vil ha, forklarer Skaar.

Efferas metodikk for utvikling av nettsider og applikasjoner. Prosessen er ikke lineær, ettersom man gjerne veksler frem og tilbake mellom ulike faser.

 

Utprøvd metodikk

I utviklingen av digitale produkter følger Effera en sterk og utprøvd metodikk.

- Vi starter altså alltid med brukerne. Vi intervjuer dem, gjennomfører spørreundersøkelser og kartlegger brukermønstre. Når vi har en klar forståelse av behovene deres, legger vi en plan for hvordan vi imøtekommer behovene, forklarer Mathiassen.

Gjennom en kreativ fase jobber designerne fram ulike visuelle uttrykk og løsninger. Deretter designer og bygger de ferdige prototyper, som testes av ekte brukere. Slik unngår man å bygge funksjonalitet som aldri blir brukt.

- Prosessen er ikke-lineær, for vi veksler gjerne fram og tilbake mellom ulike faser. Og i praksis slutter prosessen aldri. For selv etter at vi har implementert den foretrukne løsningen, må bedriften alltid fortsette å lytte til kundene og videreutvikle de digitale produktene i tråd med kundenes behov, forklarer Mathiassen.