Seamless

Seamless har siden 2006 utviklet og levert softwareløsninger for havner og terminaler i Norge og er etablert som ledende leverandør av systemer for havnedrift, planlegging og sikkerhet. 

Behov

Oppgradere Portwin-systemet og gjøre det skybasert. For å beholde en høy markedsandel må Seamless ligge i front og stadig fornye seg.

Leveranse

Flere konsulenter fra Effera bidro med arkitektur, utvikling og integrasjoner.

Resultat

En skybasert løsning med enklere implementering mot kunder.