Alt handler om dekning

For første gang er det etablert 4G-nett i en tunnel under bygging. Dermed blir arbeidet både tryggere og mer effektivt for entreprenøren.

I Åseral i Vest-Agder jobber Implenia Norge med å bygge ut nesten 10 kilometer med tuneller for Agder Energi. Dette er i hovedsak overføringstuneller for vann i tilknytning til kraftproduksjonen, så det vil ikke være et sted hvor mennesker skal oppholde seg når anleggsperioden er over.

I slike prosjekter vil det ikke være naturlig å montere permanente anlegg for mobildekning – slik det ville vært i eksempelvis veituneller. Men med en stadig mer avansert maskinpark og en økende digitalisering av byggebransjen, er man likevel avhengige av å komme seg på nett i byggeperioden. Også langt inne i fjellet.

Implenia har med seg Effera på laget. Sammen jobber de med å utvikle nye løsninger som bidrar til en sikrere og mer effektiv hverdag for de som jobber på byggeplassen og prosjektet som helhet.

– I Åseral Nord-prosjektet har vi nå for første gang i Norge, og så vidt vi vet for første gang i verden, levert 4G inne i en tunell som er under bygging. Vi står ikke bare og prater om digitalisering. Vi gjør det faktisk i praksis, sier leder for bygg og gruve i Effera, Arild Nesheim.

Tradisjonelt sett har fjellanlegg vært utstyrt med Wlan under byggeperioden og eventuelt fått montert 4G-dekning når alt er klart. Med Effera og Telias nye løsning for 4G under anleggsperioden, får entreprenørene mulighet til å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi i mye større grad enn tidligere.

Bedre rutiner

– Entreprenørbransjen er jo tradisjonelt sett ganske konservativ, men det gjør også at de som er best i klassen kan få et forsprang. Vi er veldig interessert i å være med der det skjer når det kommer til utvikling, og det var også grunnen til at vi var raske til å si ja da Effera spurte om de kunne teste 4G-løsningen i Åseral Nord-prosjektet, sier maskinsjef i Implenia Norge, Knut Thoresen.

Han mener den tilkoblede byggebransjen vil by på store fordeler – både når det kommer til effektivitet og sikkerhet.

– Vi kan for eksempel få data direkte fra maskinene mens de fortsatt er inne i tunellene – heller enn å vente til de kommer ut igjen, sier han.

Maskinsjefen peker også på at kommunikasjon er nøkkelen til en sikrere arbeidshverdag for de som jobber inne i tunellene. Digital teknologi gjør at kommunikasjonen blir klarere – og dermed sikrere.

Implenia har allerede testet ut push-to-talk-teknologi sammen med Effera tidligere, og nå skal de også i gang med dette i Åseral Nord-prosjektet. Trafikken går over 4G-nettet der det er dekning og UHF-båndet der det ikke er 4G-dekning.

Stadig flere sensorer

IoT-teknologien vil gi entreprenørene enda større muligheter til å overvåke utstyr, personell og maskiner i tiden som kommer.

– I Narrowband IoT-nettet ligger det veldig store muligheter. I praksis er det snakk om en liten sensor med et batteri som sender data direkte til en nettbasert plattform. Da blir det mye rimeligere enn tidligere å få på plass flere målinger, forklarer Nesheim i Effera.

Et partnerskap med Telia gjør det mulig å få alt dette til. Fungerende leder for Telia Next, Lars Gunnar Lundestad, mener partnerskap er den eneste logiske måten å jobbe med IoT på. Kun på den måten får man hentet ut potensialet som ligger i ulike bransjer.

– Det er spesialistkompetansen innenfor ett område som gjør at man kan utvikle nye tjenester. Vi i Telia er gode på å bygge den permanente, samfunnskritiske infrastrukturen – mens Effera er gode på å lage små, smarte dekningsløsninger og har bransjekunnskap, sier Lundestad.