Går nye veier på anleggsplassen

Effera leverte mannskapsregistrering, adgangskontroll tunnel og WLAN i tunnel for et Nye Veier-prosjekt.

Prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt, hvor Hæhre er hoved entreprenør, omfattet oppgradering av Kjørholt og Bamble tunneler og sprengning av nye parallelle løp, slik at tunnelene fikk to løp med totalt fire kjørefelt. 

- Et komplisert og krevende prosjekt med mange adkomster til anlegget, noe som innebærer stor kompleksitet i adgangskontrollsystemet. Effera ordnet dette på en svært god måte, til en konkurransedyktig pris. Det var en fordel at vi fikk leie, og slapp å kjøpe, det utstyret vi trengte for å utføre jobben, sier Simen Bergdølmo, maskinansvarlig tunnel i Hæhre Entreprenør.

Han berømmer Effera for oppfølging og evne til å løse utfordringer underveis i prosjektet.

- Markedet endrer seg stadig, og det krever mer av oss entreprenører. Da er vi avhengig av gode leverandører, og Effera utmerker seg gjennom løsninger og tilpasninger til våre behov. Vi beveger oss i retning av et tettere samarbeid med Effera innenfor drift og IoT, sier Bergdølmo.

For Effera er Hæhre blant kundene som er med på å utvikle morgendagens anleggsplass.

- Hæhre er blant entreprenørene som tydelig ser hvordan teknologien gjør anleggsplassen tryggere og mer effektiv. Vi pusher dem til å ta i bruk ny teknologi, og de pusher oss til å komme med stadig bedre løsninger. Det er vi godt fornøyd med, sier Arild Nesheim, leder for Bygg & Gruve i Effera.