Elkem

Samle alle Elkems divisjoner i én teknisk løsning med ett grafisk uttrykk. Løsningen ble nye nettsider for konsernet, med en struktur og funksjonalitet som ivaretar divisjonenes ulike behov.

Leveranse

Effera ledet prosjektet fra planleggingsfasen, via utviklingsfasen, til drift/forvaltning.

Resultat

Divisjonene fremstår som en helhet, samtidig som målgruppene lettere finner informasjon om de ulike forretningsområdene.