Digitale mannskapslister som dekker alle nye lovkrav

Rask og enkel tilgang til utsending av rapporter via epost. Historisk oversikt, hvem som har vært på anlegg over en tidsperiode Muliggjør automatisert timefangst fra dine anlegg. Støtte for automatisk Inn- og Ut-sjekk fra anleggsplass.