Safety ivaretar sikkerheten for alle på anlegget

Safety ivaretar sikkerheten for alle på anlegget. Om dere benytter sporingsbrikker eller smarttelefoner, kan dere være trygge på at dersom et uhell skulle oppstå vil lokasjon til alle på anlegget enkelt bli tilgjengelig for redningsmannskapet. Vit at dine ansatte er i trygghet, unngå å utsette andre for unødig fare.

Med Effera Insight™ kan dere styre sikkerheten til alt personell på alle andre anlegg, når og hvor du trenger det.