Ta kontroll over alt som skjer på anleggsplassen

Effera Operations gir deg full oversikt over alt som skjer på anleggsplassen, og alt som skal gjøres. Her kan du blant annet delegere oppgaver, bli tildelt oppgaver, følge sjekklister, rapportere status og innrapportere avvik.

Bruk historiske data for å tildele arbeidsoppgaver til den som vanligvis er best egnet til å gjøre jobben.

Alt gjøres direkte i felt, med all nødvendig informasjon tilgjengelig. Det sikrer effektiv driftsledelse og administrasjon. Sørg for tiltak hvor og når det er nødvendig, alt fullt dokumentert.

 • Mine oppgaver

  Rask og enkel oversikt over dine oppgaver direkte på mobilen. Varsling når nye oppgaver tildeles. Legg inn kommentarer og bilder knyttet til hver jobb.
 • Planlegging og delegering

  Sett opp rutiner og planer for repeterende oppgaver, og la systemet automatisk delegere oppgavene til de rette fagdisipliner og personer.
 • Avviksrapportering

  Enkel rapportering av feil og mangler som oppdages. Legg til bilder og kommentarer. Koble mot relevant fagdisiplin for utbedring.
 • Sjekklister

  Bygg og utfør sjekklister, og rapporter avvik i henhold til gjennomføring av sjekkliste. Hent input fra felt direkte i sjekklistene.

Funksjoner

Kontorbruker STD PRO
Melde avvik
Oversikt på mine oppgaver
Dokumentering med kommentarer og bilder
Utføre sjekklister
Oppsett og redigering av sjekklister
Oversikt på oppgaver, sjekklister og avvik
Dashboard over oppgaver, sjekklister og avvik
Delegering av oppgaver  
Repeterende oppgaver  
Feltbruker STD PRO
Melde avvik
Oversikt på mine oppgaver
Dokumentering med kommentarer og bilder
Utføre sjekklister
Delegering av nye oppgaver  
Devices

Devices

Samspillet mellom programvare og maskinvare er en av Efferas styrker. Vi tilbyr flere fysiske enheter som samspiller perfekt med Effera Insight, og som gjør arbeidsdagen enklere og bedre.

Se våre enheter