Den digitale plattformen som hjelper deg å sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av mennesker og ressurser.

 

Den digitale plattformen som hjelper deg å sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning av mennesker og ressurser.

test

Produktplattformen som sikrer en trygg og bærekraftige digitalisering av din virksomhet.

En åpen plattform bygget basert på industristandarder med høyt fokus på integrasjon og datautveksling.

Sikkerhet ligger til grunn for alle operasjoner, vær trygg på at sikkerheten til dine ansatte så vel som dine data alltid er ivaretatt.

 • Safety

  Safety ivaretar sikkerheten for alle på anlegget. Om dere benytter sporingsbrikker eller smarttelefoner, kan dere være trygge på at dersom et uhell skulle oppstå vil lokasjon til alle på anlegget enkelt bli tilgjengelig for redningsmannskapet. Vit at dine ansatte er i trygghet, unngå å utsette andre for unødig fare.

  Med Effera Insight™ kan dere styre sikkerheten til alt personell på alle andre anlegg, når og hvor du trenger det.

  Safety

  • Rask og enkel oversikt over mannskap på dine områder
  • Alle dine områder /prosjekter samlet i en felles portal
  • Full oversikt over lokasjon på alle dine ressurser

  MySafety

  • Tilgjengelig som en personlig app til mobil
  • Signér raskt og enkelt inn og ut fra annleggsplassen
  • Varsler deg om du har glemt å registrere deg ut fra annleggsplassen
  • Viser deg oppdatert informasjon om hvor du befinner deg på anlegget

  Workforce

  • Digitale mannskapslister, dekker alle nye lovkrav i byggherre forskriften.
  • Rask og enkel tilgang til utsending av rapporter via epost.
  • Historisk oversikt, hvem som har vært på anlegg over en tidsperiode
  • Muliggjør automatisert timefangst fra dine anlegg
  • Støtte for automatisk Inn- og Ut-sjekk fra anleggsplass
 • Communication

  Problemfri kommunikasjon. Med Effera Insight™ sikrer du sømløs kommunikasjon mellom alle enheter på alle plattformer. Kommunisere fritt uten geografiske grenser.

  Med Effera Insight™ trenger du ikke investere i kostbar dedikert infrastruktur. Vi tilbyr kommunikasjonløsninger bygget på eksisterende og offentlig infrastruktur. Det gir en rask og kostnadseffektiv utrulling av løsningen, kommunisert sikkert på tvers av alle områder.

  Håndter ditt kommunikasjonbehov i en felles plattform. Du får oversikt og kostnadskontroll, over hele organisasjonen.

  Push-to-talk

  • Gruppesamtaler og meldinger
  • En til en samtaler og meldinger
  • Nødsamtaler og meldinger
  • Kobling mot eksisterende radio og DECT systemer

  WLAN kommunikajson

  • Høyhastihets dataforbindelse 802.11 b/g
  • Robust produkt bygget for industrielle miljø
  • Tale, videkonferanse og produksjonsdata

  UHF kommunikasjon

  • Mototrbo Digital Radio
  • Robuste produkt bygget for industrielle miljø
  • Håndterminaler, ladere og tilbehør
  • Tilbys som en abonnementstjeneste
 • Operations

  Med Effera Insight™ får dere arbeidet gjort direkte i felt, med all nødvendig informasjon tilgjengelig. På denne måten sikrer dere at tid i felt blir så effektiv som mulig.

  Sikre effektiv driftsledelse, og administrer feltaktiviteter med Lean operasjoner. Sørg for umiddelbare tiltak hvor og når det er nødvendig, alt fullt dokumentert.

  Med Effera Insight™ oppnår dere full kontroll over alle feltoperasjoner, og drar nytte av erfaringene fra tidligere operasjoner for å kontinuerlig forbedre organisasjonen.

  Deviation

  • Koble lokasjonsinformasjon mot avviksmeldinger
  • Legg til bilder
  • Sett kritikalitet og disiplin
  • Merk med nødvending informasjon

  Checklist

  • Utfør sjekklister i felt
  • Fungerer offline
  • Rapport avvik knyttet mot sjekkliste
  • Merk med nødvendig informasjon
 • Automation

  Med Effera Insight™ kan dere automatisere rutineoppgaver for å øke operativ tid i felt.

  Automatiseringen øker deres produksjonseffektivitet og reduserer driftskostnadene uten at dette går på bekostning av sikkerheten.

  Effera Insight™ plattformen gir dere innsikt og muligheten til å fjernadministrer deres operasjoner med bruk av prediksjon og maskinlæring.

  Ventilasjonkontroll

  • Helautomatisert viftestyring
  • Robust produkt bygget for industrielle miljø
  • Avgass sensorikk