Kontroll over alle feltoperasjoner

Gjør arbeidet direkte i felt, med all nødvendig informasjon tilgjengelig. Sikre effektiv driftsledelse og administrer feltaktiviteter med Lean-operasjoner. Sørg for umiddelbare tiltak hvor og når det er nødvendig, alt fullt dokumentert.

Du drar også nytte av erfaringene fra tidligere operasjoner for en kontinuerlig forbedring av organisasjonen.

Modul: Operations

Activities

 • Følg status og progresjon
 • Oversikt på alle oppgaver - filtrert og sortert slik du ønsker det
 • Få samlet oversikt over alt av avvik med tracking på status og historikk
 • Dashboard med KPI-er, måling av utførsel av oppgaver og lukking av avvik

Modul: Operations

Checklist

 • Bygg sjekklister direkte på mobilen i felt
 • Legg inn input-felt for manuell data-input
 • Delegér oppgaver til person eller disiplin for utføring av sjekkliste
 • Offline-modus: Utfør sjekkliste utenfor dekning og bli automatisk synkronisert når du er online igjen
 • Få rapport om avvik i forhold til sjekkliste
 • Utsendelse av rapport når sjekkliste er fullført

Modul: Operations

Deviation

 • Enkel innrapportering av feil og mangler. Ta bilder og legg inn en kort tekst.
 • Kobling mot relevant fagdisiplin for utbedring av mangel
 • Automatisk delegering av oppgaver til fagdisipliner for oppfølging og utbedring
 • Saken følges gjennom systemet til avvik er lukket

Modul: Operations

Task

 • Enkel tilgang til dine oppgaver direkte på mobilen
 • Varsling når du tildeles nye oppgaver
 • Statusoppdatering med bilder, meta-tagger og enkel tekst
 • Enkelt å samhandle og dele oppgaver med kollegaer
 • Historisk tidslinje for alle oppgaver

Kontakt oss i dag

Arild

Arild Nesheim

Leder Bygg og Gruve
an@effera.no
996 95 742
Kjetil

Kjetil Skrøvje

Seniorselger
ks@effera.no
957 28 223

Ja, vi ønsker en enklere hverdag!